Občianske združenie Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky bolo založené v roku 2016 na podporu aktivít cestovného ruchu v Topoľčiankach. Základnou myšlienkou vzniku tohto združenia je posilnenie spolupráce medzi členskými subjektami, vzájomná komunikácia a výmena informácií, kooperácia pri plánovaní komplexných akcií a spoločná prezentácia členských subjektov v informačných médiách.  Cieľom združenia je podpora a propagácia cestovného ruchu v turistickej oblasti Topoľčianok.

Predmet činnosti združenia:

 • koordinácia členov združenia a presadzovanie spoločných záujmov v cestovnom ruchu a pri tvorbe a realizácii programu rozvoja cestovného ruchu v turistickej oblasti Topoľčianky
 • spolupráca a informovanosť navzájom medzi členmi združenia združenia a pri tvorbe a poskytovaní ucelenej ponuky cestovného ruchu v turistickej oblasti Topoľčianok
 • organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských, verejnoprospešných alebo športových akcií
 • spracúvanie a predkladanie projektov rozvoja cestovného ruchu v území svojej pôsobnosti
 • podpora kultúrneho, spoločenského a športového života v turistickej oblasti Topoľčianky
 • tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu v Topoľčiankach
 • poskytovanie informácií o turizme a cestovnom ruchu v turistickej oblasti Topoľčianok
 • príprava spoločných informačných materiálov a vydavateľská činnosť v turistickej oblasti Topoľčianok
 • zabezpečovanie rozvoja ponuky v cestovnom ruchu, spolupráca so združeniami podobného zamerania
 • vzdelávacia a výchovná činnosť v cestovnom ruchu
 • prevádzkovanie turistickej informačnej kancelárie

Kontakt:

Asociácia subjektov cestovného ruchu
Cintorínska 31
95193 Topoľčianky

IČO: 50333267
DIČ: 2120391713

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK98 0900 0000 0051 7340 8461

V zastúpení:

Ing. Miroslava Jokai <miroslava.jokai@ascrt.sk>
predsedkyňa združenia

Ing. Vladimír Lukoťka <vladimir.lukotka@ascrt.sk>
podpredseda združenia

Mgr. Adam Žilík <adam.zilik@ascrt.sk>
podpredseda združenia

Bližšie informácie o organizácií združenia nájdete v stanovách v sekcií „Dokumenty“.