Zakladajúcimi členskými organizáciami v roku 2016 boli Vinárske závody Topoľčianky, združenie Park Topoľčianky a hotel Hradná stráž. Členmi združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré prejavia záujem o rozvoj cestovného ruchu v Topoľčiankach (po schválení členstva valným zhromaždením a úhrade členského príspevku). V súčasnosti má Asociácia subjektov cestovného ruchu týchto členov:

Vinárske závody Topoľčianky
Park Topoľčianky
Hradná stráž Topoľčianky