Podporte nás2018-02-27T12:31:49+00:00

Asociácia subjektov cestovného ruchu je registrovaná ako prijímateľ 2% podielu zaplatenej dane. Naše aktivity môžete podporiť poukázaním 2% (resp. 1% alebo 3%) zaplatenej dane uvedením našich údajov v príslušnom dokumente:

Obchodné meno/Názov: Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 50333267
Sídlo: Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky

Potrebné tlačivá

tlačivá pre zamestnancov – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
tlačivá pre zamestnancov – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

tlačivá pre fyzické osoby – podnikateľov – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
tlačivá pre fyzické osoby – podnikateľov – Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
tlačivá pre fyzické osoby – podnikateľov – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
tlačivá pre fyzické osoby – podnikateľov – Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)

tlačivá pre právnické osoby – firmy – Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
tlačivá pre právnické osoby – firmy – Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

 

Podrobný postup pre poukázanie 2% dane nájdete na príbuzných stránkach občianskeho združenia Park Topoľčianky.