Asociácia subjektov cestovného ruchu je registrovaná ako prijímateľ 2% podielu zaplatenej dane. Naše aktivity môžete podporiť poukázaním 2% (resp. 1% alebo 3%) zaplatenej dane uvedením našich údajov v príslušnom dokumente:

Obchodné meno/Názov: Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 50333267
Sídlo: Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky

Podrobný postup pre poukázanie 2% dane nájdete na ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk)