FOTKY Z AKCIE (Facebook)

Termín: 01.08.2020
Registrácia a prezentácia : 8:00 – 10:00
Začiatok: 10:00 – štart prvej vlny
Miesto konania preteku: Park Topoľčianky – Štart oproti hotelu HRADNÁ STRÁŽ****
Doprava: Samostatne, parkovanie v centre obce
Organizátor: Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky, o.z.
Informácie o podujatí: www.ascrt.sk

Pretek:
4-6rokov: min 700m, min. 5 prekážok
7-10rokov: min. 1,4km, min. 10 prekážok
11-15rokov: min 2km, min. 15 prekážok
Typy prekážok použité na trati: preskakovanie balíkov slamy, beh cez pneumatiky, podliezanie lana, vodná prekážka, preliezanie slamenej steny, balans, ..
Prezentácia: do 9:45

Štart prvej vlny – 10:00 – čím skôr sa prihlásite, tým skôr budete štartovať

Štartovné:
8 EUR pri online registrácii
12 EUR v deň preteku

REVERZ (Súhlas rodiča): Každý účastník preteku pri prezentácii musí predložiť podpísaný a vyplnený REVERZ (Súhlas rodiča). Bez neho nie je možné pretek absolvovať.

Štartovné sa nevracia, no je možné previesť ho na inú osobu najneskôr do 15.7.2020.

V cieli: Každý z pretekárov dostane medailu z preteku, občerstvenie a pamätné tričko z preteku
Prihlasovanie: Prihlasovací formulár nájdete na www.ascrt.sk

Čo si so sebou vziať: oblečenie na beh podľa počasia, športovú obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko alebo vak na špinavé veci.

Diváci: majú bezplatný vstup do blízkosti trate, nie na samotnú trať, výnimkou je sprevádzanie súťažiacich z kategórie najmenších.

Iné: Pretek sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie preteku. Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku aleno na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.Pred podujatím doporučujeme absolvovať lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti na terénny beh.

V súvislosti s aktuálnou zdravotnou situáciou (COVID 19) sú účastníci preteku povinní dodržiavať pri registrácii a pri pohybe v mieste preteku 2m odstupy a všetky osoby okrem aktívnych športovcov sú povinní mať nasadené rúška.