Termín: NEDEĽA 18. augusta 2024
Prezentácia : 8:00
Začiatok: 10:00
Miesto konania preteku: park v Topoľčiankach
Doprava: samostatne, parkovanie v obci
Organizátor: Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky, o.z.
Informácie o podujatí: www.ascrt.sk

Pretek:
3-6 rokov: min 700m, min. 5 prekážok
7-10 rokov: min. 1,5km, min. 10 prekážok
11-15 rokov: min. 2,2km, min. 15 prekážok
Typy prekážok použité na trati: preskakovanie balíkov slamy, beh cez pneumatiky, podliezanie lana, vodná prekážka, preliezanie slamenej steny, balans, …

Štart prvej vlny: 10:00

Štartovné:

12 EUR pri online registrácii
15 EUR na mieste

.

REVERZ (Súhlas rodiča): Každý účastník preteku pri prezentácii musí predložiť podpísaný a vyplnený REVERZ (Súhlas rodiča). Bez neho nie je možné pretek absolvovať.

Tlačivo na stiahnutie nájdete nižšie na stránke, pod prihlasovacím formulárom.

Štartovné sa nevracia, no je možné previesť ho na inú osobu.

V cieli: Každý z pretekárov dostane medailu z preteku, občerstvenie a pamätné tričko z preteku

Prihlasovanie: do 16.8.2024

Čo si so sebou vziať: oblečenie na beh podľa počasia, športovú obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko alebo vak na špinavé veci.

Diváci: majú bezplatný vstup do blízkosti trate, nie na samotnú trať, výnimkou je sprevádzanie súťažiacich z kategórie najmenších.

Iné: Pretek sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie preteku. Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku aleno na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Pred podujatím doporučujeme absolvovať lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti na terénny beh.

V súvislosti s aktuálnou zdravotnou situáciou (COVID 19) sú účastníci preteku povinní dodržiavať pri prezentácii a pri pohybe v mieste preteku 2m odstupy.

PRIHLÁŠKA NA PRETEK

    Súhlasím


    Súhlasím

    Nižšie si môžete stiahnuť tlačivo „REVERZ“