Termín: NEDEĽA 27. augusta 2023
Prezentácia : 8:00
Začiatok: 10:00
Miesto konania preteku: park v Topoľčiankach
Doprava: samostatne, parkovanie v obci
Organizátor: Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky, o.z.
Informácie o podujatí: www.ascrt.sk

Pretek:
4-6 rokov: min 700m, min. 5 prekážok
7-10 rokov: min. 1,5km, min. 10 prekážok
11-15 rokov: min. 2,2km, min. 15 prekážok
Typy prekážok použité na trati: preskakovanie balíkov slamy, beh cez pneumatiky, podliezanie lana, vodná prekážka, preliezanie slamenej steny, balans, …

Štart prvej vlny: 10:00

Štartovné:

12 EUR pri online registrácii
15 EUR na mieste

.

REVERZ (Súhlas rodiča): Každý účastník preteku pri prezentácii musí predložiť podpísaný a vyplnený REVERZ (Súhlas rodiča). Bez neho nie je možné pretek absolvovať.

Štartovné sa nevracia, no je možné previesť ho na inú osobu.

V cieli: Každý z pretekárov dostane medailu z preteku, občerstvenie a pamätné tričko z preteku

Prihlasovanie: do 22.8.2023

Čo si so sebou vziať: oblečenie na beh podľa počasia, športovú obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko alebo vak na špinavé veci.

Diváci: majú bezplatný vstup do blízkosti trate, nie na samotnú trať, výnimkou je sprevádzanie súťažiacich z kategórie najmenších.

Iné: Pretek sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie preteku. Pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné a úrazové poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku aleno na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Pred podujatím doporučujeme absolvovať lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti na terénny beh.

V súvislosti s aktuálnou zdravotnou situáciou (COVID 19) sú účastníci preteku povinní dodržiavať pri prezentácii a pri pohybe v mieste preteku 2m odstupy.

PRIHLÁŠKA NA PRETEK

    Súhlasím


    Súhlasím

    Nižšie si môžete stiahnuť tlačivo „REVERZ“

     

    Kliknutím sem si stiahnete tlačivo „reverz“