Hľadáme remeselníkov: Návrat tradícií do Topoľčianok

Prihlásiť sa môže 40 remeselníkov!

FESTIVAL TRADIČNÝCH REMESIEL A CHUTÍ TOPOĽČIANKY 2020

Mnohí si možno spomínate na preslávený jesenný jarmok v Topoľčiankach, na ktorom sa stretli stovky predajcov a tisíce návštevníkov. Schádzali sa na ňom ľudia miestni aj zo širokého okolia. Takýto jesenný jarmok bol.

Dnes sú Topoľčianky významnou vinárskou obcou s národným žrebčínom a kaštieľom a s jedným z najkrajších parkov na Slovensku. Obec Topoľčianky je miestom konania najrôznejších akcií, niektoré, ako 1. Máj či Vinobranie navštívi v priemere aj 15.000 návštevníkov.

Práve spojením obecného Vinobrania, Folklórnych slávností  a Festivalu tradičných remesiel a chutí, sa začiatkom septembra vytvoril jedinečný priestor pre usporiadanie gastronomického a remeselného Festivalu.

Populárne spojenie chutí a remesiel v centre turistického ruchu predpokladá sľubnú akciu. Festival organizuje miestna Asociácia subjektov cestovného ruchu.

Organizátor Festivalu sa sústreďuje na výber poctivých remeselníkov, hand-made výrobcov a samotvorcov, nie predajcov zakúpeného tovaru, aby bolo toto podujatie čo najautentickejšie, príťažlivé, a aby bol splnený aj edukačný efekt Festivalu pre mladú generáciu.

Atraktívne umiestnenie Festivalu medzi historickou budovou  Národného žrebčína a centrom obce, folklórne skupiny, Vinobranie v Obci, alegorický sprievod, a program pre najmenších, sú zárukou vysokej návštevnosti podujatia.

Cieľom podujatia je priniesť návštevníkom zážitok z prezentácie našich tradícií, histórie, zručností, spevu, tanca a jedál, ktoré sú už vo veľkej miere opomínané.

Využite príležitosť na svoju prezentáciu na tomto atraktívnom mieste a prihláste sa.

Termín konania: 5. septembra 2020

Čas predaja: 10:00 – 18:00

Termín uzatvárania prihlášok: 

Poplatok za predajné miesto: 3,50 EUR/ m2 

Asociácia subjektov cestovného ruchu je občianske združenie, ktorého činnosť je zameraná na prezentáciu obce Topoľčianky a jej činnosť nieje zameraná na tvorbu zisku. Preto sú poplatky za predajné miesta iba vo výške nákladov Asociácie. Organizátor chce odprezentovať čo najviac remesiel s celkovým počtom 80 predajných miest, taktiež si organizátor vyhradzuje právo na limit jednotlivých druhov remesiel.