REMESLÁ A CHUTE PONITRIA

Termín konania: 1. septembra 2023 od 10:00

Asociácia subjektov cestovného ruchu je občianske združenie, ktorého činnosť je zameraná na prezentáciu obce Topoľčianky a jej činnosť nieje zameraná na tvorbu zisku. Preto sú poplatky za predajné miesta iba vo výške nákladov Asociácie. Organizátor chce odprezentovať čo najviac remesiel s celkovým počtom 80 predajných miest, taktiež si organizátor vyhradzuje právo na limit jednotlivých druhov remesiel.

bližšie informácie mailom: miroslava.jokai@goldencatering.sk